Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Grunwaldzkiej w Leżajsku”.

RGM.7023-5/01/09 Leżajsk 01.07.2009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miasto Leżajsk reprezentowane przez Burmistrza Leżajska, 37-300 Leżajsk ul. Rynek 1, tel./fax (0-17) 242-73-33 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego...

Pisemny przetarg ograniczonym na nabycie należących do Gminy Miasto Leżajsk udziałów spółki HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Sp. z o.o. w Leżajsku.

Fn.3054/1/1/09 Leżajsk, dnia 30.06.2009 r. Ogłoszenie o pisemnym przetargu ograniczonym na nabycie należących do Gminy Miasto Leżajsk udziałów spółki HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Sp. z o.o. w Leżajsku Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/187/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie...

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Rzeszowskiej 4 w Leżajsku wraz z udziałem w 82/1000 częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku Nabywcy z równoczesną sprzedażą 82/1000 części działki nr 4461/2 o powierzchni 311 m2, wpisanej do KW Nr 47.331.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Leżajska ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Rzeszowskiej 4 w Leżajsku wraz z udziałem w 82/1000 częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku Nabywcy z równoczesną...