Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Burmistrz Leżajska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Leżajsk do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu.

Burmistrz Miasta Leżajska działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Leżajsk do Ośrodka Rehabilitacyjno...