Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Burmistrz Leżajska działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Leżajska działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) o g ł a s z a o t w a r t y k o n k u r s o f e r t na realizację w 2011 r. zadania z zakresu przeciwdziała

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Leżajsk do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w roku 2011.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Leżajsk do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w roku 2011. 1. Nazwa Oferenta, którego oferta została wybrana Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem...