Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

uzupełnienie nr 2 do przetargu nieograniczonego pn. "Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 2 564 675 zł"

w załączeniu uchwała nr V/3/2012 z dn. 19.04.2012 w sprawie wydania opinii z wykonania budżetu za rok 2011

Przetarg na sprzedaż nieruchomości - działki nr 3493/3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU BURMISTRZ LEŻAJSKA ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Leżajsku przy ul. Wyspiańskiego 7, stanowiącej własność Gminy Miasto Leżajsk, składającej się z działki ewidencyjnej nr 3493/3 o pow. 646 m2, objętej KW Nr RZ1E