Uchwały Rady (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej

UCHWAŁA Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

UCHWAŁA Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzania inwentaryzacji mienia komunalnego

UCHWAŁA Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzania inwentaryzacji mienia komunalnego Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzajace ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach

UCHWAŁA Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku

UCHWAŁA Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku Na podstawie art. 18. ust. 2, pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 12 ust....

UCHWAŁA Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miastu Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Leżajska będących jego mieszkańcami

UCHWAŁA Nr III/9/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miastu Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Leżajska będących jego mieszkańcami Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U ...

UCHWAŁA NR III/6/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Leżajsk

UCHWAŁA NR III/6/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Leżajsk Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy...