Środowisko naturalne (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa ul. Jana Brzozy w Leżajsku

BURMISTRZ LEŻAJSKA Leżajsk, dnia 17.12.2008 r. OS/AM.7616-12/08 O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu postępowania dowodowego Działając na podstawie art. 10 §

Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa ul. Jana Brzozy w Leżajsku

BURMISTRZ LEŻAJSKA Leżajsk, dnia 21.11.2008 r. OS/AM.7616-12/08 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w z

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwziecia pn. Budowa ul. Jana Brzozy w Leżajsku na odc. a)od drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk (ul. T. Michałka) do potoku Jagoda, b) od ul. Ł. Opalińskiego do budynku nr 114 f

BURMISTRZ LEŻAJSKA Leżajsk, dnia 20.11.2008 r. OS/AM.7616-12/08 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Zmuliska w Leżajsku.

BURMISTRZ LEŻAJSKA Leżajsk, dnia 17.09.2008 r. OS/AM.7616-9/08 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Podzwierzyniec w Leżajsku.

BURMISTRZ LEŻAJSKA Leżajsk, dnia 17.09.2008 r. OS/AM.7616-8/08 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini

Obwieszczenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: przebudowa ul. Zmuliska w Leżajsku.

BURMISTRZ LEŻAJSKA Leżajsk, dnia 01.09.2008 r. OS/AM.7616-9/08 O B I E S Z C Z E N I E o zakończeniu postępowania dowodowego Działają

Obwieszczenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : przebudowa drogi gminnej - ul. Podzwierzyniec w Leżajsku

BURMISTRZ LEŻAJSKA Leżajsk, dnia 01.09.2008 r. OS/AM.7616-8/08 O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu postępowania dowodowego Działając na podstawie art. 10 §