Środowisko naturalne (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w przedmiocie wznowienia z urzędu postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Burmistrza Leżajska z dnia 31.01.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa ul. Studziennej w Leżajsku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową urządzeń kolidujacych

Leżajsk, dnia 24.09.2009 r. OS/AM.7616-2/II/07/08 O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA LEŻAJSKA Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...