Środowisko naturalne (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie Samodzielnego Publicznego ZOZ w Leżajsku, przy ul. Leśnej 22 w Leżajsku (szpital powiatowy)."

Leżajsk, dnia 12.11.2014 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA OS/AM.6220.3.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o możliwości zapoznania się z przedłożonym Aneksem Nr 1 do Raportu oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa kompostowni osadów ściekowych i biokomponentów KOMWITA, przy ul. Boczna Siedlanka w Leżajsku (teren oczyszczalni ścieków).

BURMISTRZ LEŻAJSKA Leżajsk, dnia 29.09.2014 r. OS/AM.6220.2.3.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 74

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie Samodzielnego Publicznego ZOZ w Leżajsku przy ul. Leśnej 22 (szpital powiatowy).

BURMISTRZ LEŻAJSKA Leżajsk, dnia 09.09.2014 r. OS/AM.6220.3.4.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (D

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn."Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SP ZOZ w Leżajsku" (teren szpitala powiatowego) przy ul. Leśnej 22 w Leżajsku.

BURMISTRZ LEŻAJSKA Leżajsk, dnia 08.08.2014 r. OS/AM.6220.3.3.2014 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.