Środowisko naturalne (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Prowadzenie przetwarzania odpadów metodami odzysku R-12 i R-5 na działkach o nr ewidencyjnych 2681/4 i 2681/68 przy ul. Podolszyny 1 w Leżajsku

Leżajsk, dnia 09.07.2015r. BURMISTRZ LEŻAJSKA OS/AM.6220.4.2014/15 I N F O R M A C J A Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (D

Informacja dotycząca opracowwywani dokumentu pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2015-2019

Leżajsk, 2015-07-03 OS.616.1.2015 INFORMACJA Na prośbę Ministra Środowiska oraz Wojewody Podkarpackiego informuję, iż zgodnie z art. 13a ust. 2 Ustawy o lasach, w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju rozpoczyna się wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu...

Informacja Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa kompostowni osadów ściekowych i biokomponentów "KOMWITA" w Leżajsku planowanego do realizacji na działce o nr ew. 6686/3 i częsci działki nr ew. 740/6 połozonych przy ul. Siedlanka Boczna w Leżajsku

BURMISTRZ LEŻAJSKA OS/AM.6220.2.4.2014/15 I N F O R M A C J A Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. ...