Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

BURMISTRZ LEŻAJSKA Leżajsk, dnia 08.04.2008 r. OS/AM.7616-3/08 OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 53 w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1, ust. 1a i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Polnej i odcinka ul. Borki w Leżajsku

BURMISTRZ LEŻAJSKA Leżajsk, dnia 31.03.2008 r. OS/AM.7616-2/08 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjneg

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - łącznika ul. Siedlanka z ul. Podolszyny w Leżajsku oraz dróg dojazdowych

BURMISTRZ LEŻAJSKA Leżajsk, dnia 31.03.2008 r. OS/AM.7616-1/08 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administr

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Sandomierskiej i ul. Furgalskiego w Leżajsku

BURMISTRZ LEŻAJSKA Leżajsk, dnia 13.03.2008 r. OS/AM.7616-7/07/08 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Działając na podstawie art. 49 ustaw

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

BURMISTRZ LEŻAJSKA Leżajsk, dnia 13.03.2008 r. OS/AM.7616-1/08 O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu postępowania dowodowego Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 73 i art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jed

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

BURMISTRZ LEŻAJSKA Leżajsk, dnia 13.03.2008 r. OS/AM.7616-2/08 O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu postępowania dowodowego Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 73 i art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jed