Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA Z DNIA 17 kwietnia 2019 r.o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 38/II/14 dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Siedlanka, Przemysłowa i Borki w Leżajsku oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6721.I.2.2014 Leżajsk, dnia 17.04.2019 r. INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA Z DNIA 17 kwietnia 2019 r. Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA Z DNIA 17 kwietnia 2019 r. o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu zmiany Nr 7/14 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6720.1.2016 Leżajsk, dnia 17.04.2019 r. INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA Z DNIA 17 kwietnia 2019 r. Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...