Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 69/17 dla terenu położonego przy ul. Studziennej w Leżajsku oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6721.3.2017 Leżajsk, dnia 12.09.2018 r. INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA z dnia 12 września 2018 r. Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...