Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz działek przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 5948/4

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 8 lipca 2008 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący niezabudowaną działkę nr 5947/15 o pow. 166 m2 położoną w Leżajsku, stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków...

Wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny nr 25 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 63A, przeznaczony do sprzedaży ...

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 13 maja 2008 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny nr 25 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 63A, przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz wykaz obejmujący...

Informacja dotycząca projektu uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w rejonie ulic Ogrodowej Sandomierskiej w Leżajsku

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że projekt uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w rejonie ulic Ogrodowej Sandomierskiej w Leżajsku został wyłożony do wglądu uczestnikom postępowania w Referacie Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Leżajsku – pokój nr 2 A w okresie...