Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości położonych na terenie m. Leżajska, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, obejmujące działki: nr 548/115 o pow. 29 m2, nr 3481/2 o pow. 20 m2 i nr 3481/3 o pow. 45 m2

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 10 grudnia 2008 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych na terenie m. Leżajska, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, obejmujące działki:...

Wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny nr 18 i nr 26 w budynku przy ul. Mickiewicza 63A, stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 18 listopada 2008 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości obejmujące lokal mieszkalny nr 18 i nr 26 w budynku przy ul. Mickiewicza 63A, stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz...

Wykaz działek przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 5948/4

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 8 lipca 2008 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący niezabudowaną działkę nr 5947/15 o pow. 166 m2 położoną w Leżajsku, stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków...

Wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny nr 25 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 63A, przeznaczony do sprzedaży ...

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 13 maja 2008 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny nr 25 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 63A, przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz wykaz obejmujący...